Vitale leiders & vitale medewerkers


Om een vitale cultuur te realiseren heb je aan de ene kant vitale leiders nodig die deze verandering begeleiden en aan de andere kant intrinsiek gemotiveerde medewerkers die daadwerkelijk willen veranderen. Color Your Food vliegt het vitaliteitsprogramma altijd van beide kanten aan. De vitaliteitsdoelstellingen van het bedrijf en de persoonlijke doelen van medewerkers zijn beide input voor het vitaliteitsprogramma. Door deze aanpak is de kans op succes veel groter.

Duurzame verandering op de werkvloer


De verandering naar een vitale cultuur doe je niet een, twee, drie. Het wordt pas echt een succes als vitaliteit onderdeel uitmaakt van de identiteit van je bedrijf met bijbehorende waarden en overtuigingen. Allemaal aspecten die Color Your Food meeneemt in haar totaalaanpak. Wij zetten specifieke trainingsvormen (gebaseerd op NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren)) online en offline in om duurzame verandering naar een vitale bedrijfscultuur te realiseren.

5-dimensionale begeleiding


Color Your Food begeleidt medewerkers 5-dimensionaal. Er ontstaat pas echt balans en langdurig effect als op integrale wijze wordt gecoacht. Een vitaliteitscheck op al deze dimensies maakt onderdeel uit van onze aanpak.

1. Intrinsieke motivatie

een diep verlangen of iets helemaal zat zijn

2. Fysieke weerbaarheid

wat is je energieniveau, hoe actief ben je en hoe is je voedingspatroon

3. Mentale weerbaarheid

patronen en overtuigingen bij jezelf herkennen

4. Zingeving

heb je het gevoel dat je van betekenis bent

5. Sociaal/emotioneel

emoties en gevoelens herkennen bij jezelf en bij een ander

Ook op organisatieniveau pakt Color Your Food de begeleiding 5-dimensionaal op. De vitaliteitscheck maakt ook op organisatie niveau onderdeel uit van onze totaalaanpak.

Meer informatie? Neem contact op

Hoe pakken we dit aan?


De verandering naar een vitale cultuur doe je niet een, twee, drie. Color Your Food heeft hier een eigen unieke aanpak voor ontwikkeld met bijbehorend stappenplan.

1. Motiveren

Voor het succes van het vitaliteitsprogramma is het cruciaal dat er gestart wordt met het benadrukken van het belang van vitaliteit door de leidinggevende, enthousiasmeren en het creëren van een sfeer van vertrouwen. Vitaliteit opleggen werkt niet. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid. Geef medewerkers de ruimte om mee te denken en zich betrokken te voelen. Deelname aan het programma is, naar onze mening, altijd vrijwillig. Zorg voor positieve energie binnen je bedrijf en start goed!

1. Motiveren

Voor het succes van het vitaliteitsprogramma is het cruciaal dat er gestart wordt met het benadrukken van het belang van vitaliteit door de leidinggevende, enthousiasmeren en het creëren van een sfeer van vertrouwen. Vitaliteit opleggen werkt niet. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid. Geef medewerkers de ruimte om mee te denken en zich betrokken te voelen. Deelname aan het programma is, naar onze mening, altijd vrijwillig. Zorg voor positieve energie binnen je bedrijf en start goed!

2. Inventariseren

Door middel van een vitaliteitscheck op organisatie- en medewerkersniveau brengen we de veranderwensen in kaart. Dit geeft waardevolle input voor het vitaliteitsprogramma. Zowel de huidige situatie als de toekomstige situatie worden in kaart gebracht.

2. Inventariseren

Door middel van een vitaliteitscheck op organisatie- en medewerkersniveau brengen we de veranderwensen in kaart. Dit geeft waardevolle input voor het vitaliteitsprogramma. Zowel de huidige situatie als de toekomstige situatie worden in kaart gebracht.

3. Regisseren

Na de vitaliteitscheck volgt het programma Vitaal leiderschap. Leidinggevenden zijn bepalend voor het succes van het vitaliteitsprogramma. Je onderzoekt wat voor leider jij bent, welke kwaliteiten jij al hebt om een vitaal leider te zijn en wat er nog nodig is om een vitaal leider te kunnen zijn. Verder ga je werken aan je vaardigheden om vitaal leiding te geven, leer je hoe je een voorbeeldrol kunt vervullen en ga je concreet aan de slag met het vormgeven van het vitaliteitsprogramma.

3. Regiseren

Na de vitaliteitscheck volgt het programma Vitaal leiderschap. Leidinggevenden zijn bepalend voor het succes van het vitaliteitsprogramma. Je onderzoekt wat voor leider jij bent, welke kwaliteiten jij al hebt om een vitaal leider te zijn en wat er nog nodig is om een vitaal leider te kunnen zijn. Verder ga je werken aan je vaardigheden om vitaal leiding te geven, leer je hoe je een voorbeeldrol kunt vervullen en ga je concreet aan de slag met het vormgeven van het vitaliteitsprogramma.

4. Inspireren

We richten op de Color Your Food academie een eigen community in speciaal voor jouw bedrijf, afdeling of team. Hierin kunnen de deelnemers elkaar supporten, motiveren en vragen stellen. We zullen de deelnemers ook challengen en zo de betrokkenheid hoog houden.

De trainingen en masterclasses worden in de academie online aangeboden en kunnen door de deelnemers in eigen tempo worden gevolgd. De online trainingen worden, waar nodig, gecombineerd met teamsessies en één-op-één coaching.

4. Inspireren

We richten op de Color Your Food academie een eigen community in speciaal voor jouw bedrijf, afdeling of team. Hierin kunnen de deelnemers  elkaar supporten, motiveren en vragen stellen. We zullen de deelnemers ook challengen en zo de betrokkenheid hoog houden.

De trainingen en masterclasses worden in de academie online aangeboden en kunnen door de deelnemers in eigen tempo worden gevolgd. De online trainingen worden, waar nodig, gecombineerd met teamsessies en één-op-één coaching.

5. Lanceren

Met een energieke, vrolijke kick-off lanceren we het vitaliteitsprogramma. Kennismaken, vertrouwen en motivatie staan hierbij centraal.

5. Lanceren

Met een energieke, vrolijke kick-off lanceren we het vitaliteitsprogramma. Kennismaken, vertrouwen en motivatie staan hierbij centraal.

6. Activeren

In deze fase gaan we aan de slag met de uitvoering van het vitaliteitsprogramma. Color Your Food maakt gebruik van een vast netwerk van experts.

6. Activeren

In deze fase gaan we aan de slag met de uitvoering van het vitaliteitsprogramma. Color Your Food maakt gebruik van een vast netwerk van experts.

7. Evalueren

Bij aanvang van het traject zullen we naast het bespreken van vitaliteitsdoelstellingen op bedrijfsniveau ook een vitaliteitscheck doen onder medewerkers. Deze input is voor ons de basis voor het advies en vitaliteitsprogramma. Door regelmatig de balans op te maken en te evalueren blijft het vitaliteitsprogramma actueel en interessant.

7. Evalueren

Bij aanvang van het traject zullen we naast het bespreken van vitaliteitsdoelstellingen op bedrijfsniveau ook een vitaliteitscheck doen onder medewerkers. Deze input is voor ons de basis voor het advies en vitaliteitsprogramma. Door regelmatig de balans op te maken en te evalueren blijft het vitaliteitsprogramma actueel en interessant.

Wat levert het op?


  • Een door hele bedrijf, afdeling of team gedragen vitaliteitsprogramma
  • Dat maatwerk is en bijdraagt aan de doelstellingen van het bedrijf
  • Concreet plan van aanpak en implementatie
  • Speciaal ingerichte online omgeving met bijbehorende community
  • Leidinggevenden die zich voldoende capabel voelen om hun bedrijf, afdeling of team te vitaliseren
  • Medewerkers die zich mentaal en fysiek vitaal voelen
  • Versterking van het teamgevoel, onderling begrip en acceptatie